Aloita opiskelu tänä syksynä

Mm. seuraaviin avoimiin yliopisto-opintoihin ehtii vielä ilmoittautumaan:

o Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
o Kasvatustieteiden aineopinnot 35op
o Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
o Kirjoittamisen perusopinnot 30 op
o Kirjoittamisen aineopinnot 35 op
o Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op
o Psykologian perusopinnot 25 op
o Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (väyläopinnot)

Katso koko koulutustarjontamme.