Hankkeet

Hämeen kesäyliopisto on aktiivisesti mukana hanketoiminnassa.

Käynnissä olevat hankkeet:


GERONET – valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

Geronet-hankkeen tavoitteena on luoda tuutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Mallissa koulutetaan tuutoreita / vertaisohjaajia, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto ja Hämeen kesäyliopisto toteuttaa hanketoimintaa Kanta-Hämeessä.

Etsimme tuutoreita / vertaisohjaajia Hämeenlinnan seudulle. Kaikkia kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kesayliopisto@hame.fi, puh. 050 598 4289 tai 046 922 0363.

Minustako tuutoriksi?

 

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito 

DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot. Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Tähän yhteiskunnalliseen osaamistarpeeseen vastaa DiKATA-hanke tarjoamalla maksuttomia digikoulutuksia suomalaisille. DiKATA-hanke keskittyy työikäisten digitaalisiin perustaitoihin, joiden hallinta mahdollistaa työn tekemisen, työssä kehittymisen ja muun arjen sujuvuuden. Hankkeessa digitaidot ymmärretään nykyajan kansalaistaitoina, joiden oppiminen on jokaisen oikeus. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarpeelliseksi kehittää omia digitaitojaan.

Matalan kynnyksen digikoulutukset sisältävät vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia ja itseopiskelupaketteja. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaan digitaitotasokriteeristöön pohjautuen.

Dikata-hankkeen verkkokoulutukset alkavat syksyllä 2019!
Voit osallistua koulutuksiin omaan tahtiisi, vaikka kotisohvallasi, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssitarjonnasta voit valita itsellesi sopivat aiheet. DiKATA-koulutukset ovat tarjolla koko Suomessa, sinua lähimmässä kesäyliopistossa.

Lisätietoja Dikata-hankkeesta.

 

Päättyneet hankkeet:

Hämeen kesäyliopisto oli yhtenä osatoteuttajana OPHn rahoittamassa Koodausta kouluarkeen -hankkeessa. Hanke oli Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima. Kesäyliopisto järjesti koodaustyöpajat Forssassa ja Riihimäellä v. 2017.

Hämeen kesäyliopisto oli mukana (2016-2017) Tampereen yliopiston TRIM ja Synergos-tutkimuskeskusten toteuttamassa OPENA  – opettaja digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? -tutkimushankkeessa. Hanke oli Työsuojelurahaston rahoittama.
Hankkeessa tutkittiin opettajien kokemaa digistressiä. Kesäyliopisto hyödyntää saatuja tuloksia koulutusten suunnittelussa.

Lue hankkeen tutkimusraportti.