Hankkeet

Hämeen kesäyliopisto on aktiivisesti mukana hanketoiminnassa

GERONET – valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

Geronet-hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto ja Hämeen kesäyliopisto toteuttaa hanketoimintaa Kanta-Hämeessä.

Etsimme parhaillaan tuutoreita Hämeenlinnan seudulle, kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kesayliopisto@hame.fi, puh. 050 598 4289 tai 046 922 0363.

Minustako tuutoriksi?

 

DiKATA -hanke

DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja kestävä malli, jolla jokainen suomalaiset saavuttavat digiosaamisessa riittävät taidot. Jollekin riittää se, että selviää päivittäisestä asioinnista ja palvelujen hyödyntämisessä verkossa. Joku toinen taas tarvitsee syvällisempää tietoa ja osaamista, jotta elämän kaikki osa-alueet toimivat.

Katso lisätietoja tästä linkistä.

 

Päättyneet hankkeet:

Hämeen kesäyliopisto oli yhtenä osatoteuttajana OPHn rahoittamassa Koodausta kouluarkeen -hankkeessa. Hanke oli Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima. Kesäyliopisto järjesti koodaustyöpajat Forssassa ja Riihimäellä v. 2017.

Hämeen kesäyliopisto oli mukana (2016-2017) Tampereen yliopiston TRIM ja Synergos-tutkimuskeskusten toteuttamassa OPENA  – opettaja digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? -tutkimushankkeessa. Hanke oli Työsuojelurahaston rahoittama.
Hankkeessa tutkittiin opettajien kokemaa digistressiä. Kesäyliopisto hyödyntää saatuja tuloksia koulutusten suunnittelussa.

Lue hankkeen tutkimusraportti.