Hankkeet

Hämeen kesäyliopisto on aktiivisesti mukana hanketoiminnassa

Hämeen kesäyliopisto oli yhtenä osatoteuttajana OPHn rahoittamassa Koodausta kouluarkeen -hankkeessa. Hanke oli Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima. Kesäyliopisto järjesti koodaustyöpajat Forssassa ja Riihimäellä v. 2017.

Hämeen kesäyliopisto oli mukana (2016-2017) Tampereen yliopiston TRIM ja Synergos-tutkimuskeskusten toteuttamassa OPENA  – opettaja digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? -tutkimushankkeessa. Hanke oli Työsuojelurahaston rahoittama.
Hankkeessa tutkittiin opettajien kokemaa digistressiä. Kesäyliopisto hyödyntää saatuja tuloksia koulutusten suunnittelussa.

Lue hankkeen tutkimusraportti.