Hankkeet

Hämeen kesäyliopisto on aktiivisesti mukana hanketoiminnassa.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet:

Hämeen kesäyliopisto on yhtenä osatoteuttajana OPHn rahoittamassa Koodausta kouluarkeen -hankkeessa. Hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima. Kesäyliopisto järjestää koodaustyöpajat Forssassa ja Riihimäellä v. 2017. Pajat on järjestetty Riihimäellä keväällä 2017.

Työpajat:

Koodausta kouluarkeen: Visuaalinen ohjelmointi 3 op, FRS

Koodausta kouluarkeen: Ohjelmoinnin perusteet 3 op, FRS

 

Hämeen kesäyliopisto on mukana Tampereen yliopiston TRIM ja Synergos-tutkimuskeskusten toteuttamassa OPENA  – opettaja digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta? -tutkimushankkeessa. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama.
Hankkeessa tutkitaan opettajien kokemaa digistressiä. Saatavien tulosten perusteella kesäyliopisto tulee tuottamaan koulutuksia.

Lue hankkeen tutkimusraportti.