Ilmoittautuminen, opintomaksut- ja oikeudet

Ilmoittautuminen

Lukuvuoden 2019-2020 opintoihin ilmoittaudutaan ensin Hämeen kesäyliopistoon kunkin opintokokonaisuuden tai opintojakson kohdalta. Ilmoittautua voi ympäri vuoden. Ilmoittautuminen on sitova.

Kesäyliopistoon ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään elokuun alusta alkaen sähköpostiin ohjeet rekisteröitymisestä opiskelijaksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon UefILPA-palvelussa. Rekisteröitymisen yhteydessä muodostuu opiskelijan opinto-oikeus. ILPA -rekisteröinti on tehtävä kahden viikon kuluessa. ILPA -rekisteröinnin yhteydessä opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksun.

Opiskelija voi tarkistaa opinto-oikeuden voimassaolon WebOodista.

Muistattehan ilmoittaa yhteystietomuutoksista Hämeen kesäyliopistoon (kesayliopisto@hamk.fi).

Opintomaksut

Oikeustieteen (HTK) opintojen opintomaksut lukuvuonna 2019-2020, 1.8.2019 alkaen:

  • Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) 1085 € (laskutus 2. erässä, sisältää Itä-Suomen yliopiston opintomaksun)
  • Perusopintokokonaisuus, lähiopetus (25 op) 450 e (laskutus 2. erässä, sisältää Itä-Suomen yliopiston opintomaksun)
  • Perusopintokokonaisuus, monimuoto-opetus (25 op) 450 e (laskutus 2. erässä, sisältää Itä-Suomen yliopiston opintomaksun)
  • Yksittäisen jakson opintomaksu ilmoitetaan ko. jakson hintatiedoissa. Yksittäiset opintojaksot laskutetaan yhdessä erässä.

Laskutus perustuu ilmoittautumiseen. Laskutus ei ole sidottu opintosuorituksiin.

Opinto-oikeusaika

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeus opintojen suorittamiseen määräytyy opintokokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson mukaisesti. Opinto-oikeus rekisteröidään opiskelijan ilmoittautumisen perusteella aloituslukukauden mukaisesti. Yliopiston lukukaudet: kevätlukukausi 1.1.-31.7. ja syyslukukausi 1.8.-31.12. Vastaavasti yliopiston lukuvuosi on 1.8.-31.7. Yliopiston opetuksessa opetussuunnitelmat päivitetään lukuvuosittain, joten opiskelijan tulee huomioida mahdolliset muutoksen opintojen suoritustavoissa ja sisältövaatimuksissa erityisesti lukuvuoden vaihtuessa.

Perusopintokokonaisuus
Perusopintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijalla on opinto-oikeutta kolme (3) lukukautta.

Aineopintokokonaisuus
Aineopintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijalla on opinto-oikeutta neljä (4) lukukautta. Yleiset oikeusjärjestysopinnot rinnastetaan aineopintoihin.

Yksittäinen opintojakso
Yksittäisen opintojakson suorittamiseen opinto-oikeutta on pääsääntöisesti kaksi (2) lukukautta. Mahdolliset poikkeukset opinto-oikeusaikaan ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti.

Opintojen keskeyttäminen

Opinto-oikeus voidaan keskeyttää enintään kahden peräkkäisen lukukauden ajaksi. Opiskelijan tulee ilmoittaa Hämeen kesäyliopiston toimistoon ja Itä-Suomen avoimen yliopiston toimistoon kirjallisesti keskeyttämisestä edeltävän lukukauden loppuun mennessä (kevätlukukaudella 31.7. ja syyslukukaudella 31.12. mennessä). Opiskelijan maksamia opintomaksuja ei palauteta. Jos opiskelija on maksanut opintokokonaisuuden erissä, voidaan toinen erä jättää laskuttamatta edellyttäen että keskeyttämisilmoitus on tehty määräaikaan mennessä.

Opintoja jatkaessa opiskelijan tulee ilmoittautua uudelleen edellisen lukukauden loppuun mennessä opetussuunnitelmamuutokset ja voimassa oleva hinnasto huomioiden. Mikäli opiskelija on maksanut opintokokonaisuuden kaikki maksuerät ilmoittautuessaan, ne huomioidaan täysimääräisinä opintojen jatkuessa.

Opinto-oikeuden jatkaminen

Mikäli opinto-oikeus päättyy ja opintokokonaisuuden suorittaminen jää kesken, opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittautumalla uudelleen ja maksamalla suoritettavista opintojaksoista opintomaksun. Opintojen jatkuessa on otettava huomioon opetussuunnitelmien ja hintojen mahdolliset muutokset.

Jos yleisten oikeusjärjestysopintojen suorittaminen jää kesken, on mahdollista jatkaa opintoja ilmoittautumalla uudelleen Hämeen kesäyliopistoon ja maksamalla voimassa olevasta kesäyliopiston opintomaksusta 50% (jatkavan opiskelijan maksu on 500 € vuonna 2019) ja lisäksi Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksun 85 €. Ilmoittautumisen yhteydessä kirjaa lisätieto -kenttään olevasi ”jatkava opiskelija”.

Perumisehdot

Katso perumisehdot täältä.