Opintoseteli

Opintosetelityyppinen avustus on tarkoitettu opiskelijamaksuja korvaavaksi järjestelmäksi: kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet korkeakouluopiskelijat. Opintosetelillä voidaan korvata tai alentaa opiskelumaksuja. Lisätietoja opintosetelin hakemisesta ja käytöstä saa kesäyliopiston toimistosta.

Opetushallitus ei ole myöntänyt kesäyliopistoille opintoseteliavustusta.