Hämeen kesäyliopiston hallinto ja päätöksenteko

Hämeen kesäyliopisto on maakunnallinen Hämeen liiton organisaatiossa toimiva kuntayhtymän ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Toimintaa rahoittavat Kanta-Hämeen 11 kuntaa. Lisäksi kesäyliopisto saa vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukaista valtionosuutta.

Kesäyliopiston toimintaa johtaa johtokunta, jonka kokoonpano kaudella 2013-2016 on seuraava (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Turunen Raimo (pj), Hämeenlinna
(Pasanen Soile, Hämeenlinna)
Kulmala Veli-Pekka (vpj),Hämeenlinna
(Lehtonen Jouni, Hämeenlinna)
Airo Sari, Ypäjä
(Kotioja-Partanen Marjo, Forssa)
Heinilä Kirsti, Forssa
(Räty Tommi, Riihimäki)
Tonteri Keijo, Hämeenlinna
(Lammi Mirja, Riihimäki)
Viljakainen Kauko, Hämeenlinna
(Niinimaa Kauko, Hämeenlinna)
Maula Amanda, Hämeenlinna
(Lagsted Pentti, Hämeelinna)

Kesäyliopiston tiederehtori

Viteli Jarmo, Tampereen yliopisto

Johtokunnan esittelijä ja sihteeri

Hovila Tarja (rehtori), Hämeen kesäyliopisto

Maakuntahallituksen edustajat

Filatov Tarja, maakuntahallituksen pj
Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja

Johtokunnan kokoukset 2017:

  • 8.2.2017 (varapäivä 15.2.)
  • 15.3.2017 (varapäivä 22.3.)
  • 7.6.2017 (varapäivä 14.6.)
  • 13.9.2017 (varapäivä 20.9.)
  • 29.11.2017 (varapäivä 13.12.)