Hämeen kesäyliopiston hallinto

Hämeen kesäyliopiston toiminta on siirretty 1.1.2020 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun perustamaan tytäryhtiöön (HAMK Akatemia Oy). Tytäryhtiö toimii HAMK Oy:n hallituksen alaisuudessa ja sen toiminnasta vastaa HAMK Oy:n toimitusjohtaja Pertti Puusaari, https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/hallinto/.

Hämeen kesäyliopisto toimii osana HAMKin jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Jatkuva oppiminen kuuluu HAMKissa vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälän vastuualueeseen. HAMKin jatkuvan oppimisen organisaation johtajana ja Hämeen kesäyliopiston toiminnasta vastaavana rehtorina toimii Juha-Pekka Liljander.

Kanta-Hämeen 11 kuntaa osallistuvat kesäyliopiston rahoitukseen. Kunnat ovat nimenneet edustajansa vuosittain kokoontuvaan neuvottelukuntaan, joka seuraa kesäyliopiston toimintaa.