Opintojen suoritusmuodot

Hämeen kesäyliopisto järjestää avoimia yliopisto-opinnot lähiopetuksena Hämeenlinnassa, verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina. Opetuksen toteutus- ja suoritusmuodot näet opintojen kuvauksesta kesäyliopiston kotisivuilta.

Avoin yliopisto-opetus noudattaa yliopistojen tutkinto-ohjelmien vuosittain vahvistettuja opetussuunnitelmia. Muutoksia opetuksen toteutustapoihin ja suoritusmuotoihin kesken lukuvuoden tehdään vain perustellusta syystä.

Avoimen yliopiston opintojen suoritustapoina ovat tentit ja kirjalliset tehtävät, kuten esseet, seminaarityöt ja oppimispäiväkirjat. Tentit voivat olla perinteisiä salitenttejä, verkkotenttejä tai Exam-tenttejä. Jos opetuksessa on läsnäolovelvollisuus, mahdollisista poissaolon korvaavista suorituksista sovitaan  Hämeen kesäyliopiston ja jakson vastuuopettajan kanssa. Korvaavista tehtävistä voidaan periä erillinen korvaus.