Opintoneuvonta ja linkit

Opintoneuvonta

Opiskelijat voivat kääntyä ympäri vuoden opiskeluun liittyvissä asioissa sekä Hämeen kesäyliopiston henkilökunnan että HTK-opintojen tuutorien puoleen.

Hämeen kesäyliopiston henkilökunta  vastaa opintojen järjestämiseen liittyvästä yleisestä neuvonnasta (ilmoittautuminen kesäyliopistoon ja avoimeen yliopistoon, maksut, materiaalit, opetuspaikat ja luennoitsijat sekä muut opintojen käytännön totetuttamiseen liittyvät kysymykset).

Hämeen kesäyliopisto, vaihde 050 5502170, kesayliopisto(at)hame.fi.
Koulutuspäällikkö Hilma Lehtonen, puh. 046 9220 363, hilma.lehtonen(at) hame.fi

HTK-opintojen tuutorit ovat opiskelijoiden tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tuutoreiden kanssa voi sopia tapaamisen Hämeenlinnaan, Tampereen seudulle tai Helsinkiin.
Satu Ojala, puh. 040 4140 504, satu.ojala (at) gmail.com (tavattavissa sovittaessa myös Tampereen seudulla ja Helsingissä)
Marjo Salminen, puh. 050 5900 059, marjo.salminen (at) live.com (tavatavissa sovittaessa myös Helsingissä)

Opiskelijoiden opintojen tueksi järjestetään myös tuutoreiden vetämiä tuutoritapaamisia, jotka ovat yhteisiä kaikille. Tuutoritapaamisissa tuutorit antavat opiskelijoille yleistä opintoneuvontaa ja ohjausta käytännön opiskelussa. Tuutoritapaamisten tavoitteena on auttaa opiskelijaa omatoimisessa opintojen suunnittelussa ja käydä yhteisesti läpi HTK -opiskelijalle tärkeitä teemoja. Lisäksi tapaamisissa opiskelijoilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja näin mahdollisuus vertaistukeen.

 

Tsemppiryhmä I niille, jotka suunnittelevat suorittavansa Yleiset oikeusjärjestysopinnot yhdessä vuodessa (tapaamiset joka kuun 19. päivä).
Ota yhteyttä tuutor Satu Ojalaan tai koulutuspäällikkö Hilma Lehtoseen, jos haluat ilmoittautua mukaan ryhmään.

Tsemppiryhmä II niille, joiden opinnot eivät ole edenneet suunnitelmien mukaan
Tapaamiset kolmen viikon välein verkossa (11.2., 4.3., 25.3., 15.4., 6.5.2019, aikataulu voi muuttua)
Ota yhteyttä tuutor Marjo Salmiseen tai koulutuspäällikkö Hilma Lehtoseen, jos haluat mukaan ryhmään.

 

Henkilökohtaiset HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma) -keskusteluajat voi sopia
suoraan tuutoreiden kanssa (kts. yhteystiedot yllä).

Avuksesi opintojen alkaessa -opas

AducateMoodle oppimisympäristö

Opintojen tukena (huom! ei kaikissa oikeustieteiden oppiaineissa) on oppimisympäristö Aducate//Moodle, josta löydät kunkin opintojakson suorittamisen tueksi erilaista materiaalia sekä ohjeita opiskelusi sujumiseen. Aducate//Moodlesta löytyvät myös monimuoto- ja verkko-opintojen oppimistehtävät sekä verkkotentit.

Kaikki avoimen yliopiston oikeustieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen oppimisympäristöön, josta löytyvät eri oppiaineiden kurssilinkit ja omat kurssiavaimet.

Kirjautumislinkki: Oikeustieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto
Kurssiavain: Oi2016keus

Useissa oikeustieteiden opintojaksoissa on myös yliopiston perusopetuksen puolella käytössä oppimisympäristöjä ja tämä on yleensä kerrottu WebOodissa opintojakson kohdalla. Kirjautuminen tulee tällöin tehdä Uef//Moodleen, josta löytyy oikeustieteiden laitoksen opintojaksot. Mikäli opinnoilla ei ole oppimisympäristöä käytössä lisätietoa oppiaineesta löytyy WebOodista sekä oppiaineiden www-sivuilta.

 

Linkit

Moodle (Aducate Moodle, avoimen yliopiston opiskelijoille)
AducateMoodlessa on Hämeen kesäyliopiston opiskelijoille oma alusta. Kurssiavain on HameOik

WebOodi

UEF Avoin yliopisto – oikeustieteiden nykyiset ja uudet opiskelijat Facebook-ryhmä

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos

Itä-Suomen avoin yliopisto – oikeustieteiden opiskelu

Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Kirjastot.fi

Finlex -palvelu

Koulutusrahasto