Opinto-ohjelmat ja aikataulu

Opinto-ohjelmat lukuvuonna 2017-2018 (1.8.2017-31.7.2019)

Opinto-ohjelmat 1.12018 aloittaville opiskelijoille (1.1.2018-31.12.2019):

Yksittäiset opintojaksot ja syventävät opinnot 

Syksy 2017

Kevät 2018

Kieli- ja viestintäopinnot

Kevät 2018

Syksy 2018 (tiedot alustavia, varmistuvat loppukeväästä 2018)

  • Ruotsia oikeustieteen opiskelijoille 4 op

 

Hämeenlinnan aikataulu lv. 2017-2018
Yllä oleva aikataulu sisältää kaikki lukuvuoden 2017-2018 oikeustieteen luennot ja tuutortapaamiset, jotka pidetään Hämeenlinnassa.

Mahdolliset muutokset tiedotetaan alla olevassa listassa.

Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä olevat luentoaikataulut koskevat Joensuun tai Kuopion kampuksen opetusta. 

Ennakkoilmoittautumisia (Doodle-linkki) luennoille ja tuutortapaamisiin kerätään mm. sähköisten materiaalien lähetystä ja koulutustilajärjestelyitä varten.

 

Tulevat luennot Hämeen kesäyliopistossa:

 (Doodle-linkkien kautta kerätään ilmoittautumisia materiaalien ja tilojen riittävyyden takia, Doodle -ilmoittautuminen ei ole virallinen ilmoittautuminen ko. jaksolle)

 

KEVÄT 2018:

 

 

 

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
11.4.2018 klo 18-19.30
PERUTTU liian vähäisen ilmoittautumismäärän takia!

 

Lainvalmistelu 5 op
Anssi Keinänen (vastuuopettaja, opintojaksolla on yhteensä viisi luennoitsijaa)
HUOMIO! LUENNOT SIIRTYNEET SYKSYLLE 2018, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Opintojakso ei sisälly Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.

 

Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op (kaikille pääaineille)
Aloituskokous 26.5. klo 10-14
Tutkimussuunnitelmatapaaminen la 9.6. klo 10-18
Seminaarien purku 10.-12.8.2018 (aikataulu tarkentuu purkuseminaaripäivien osalta)
Ilmoittaudu 26.4. mennessä tästä linkistä.