Opinto-ohjelmat ja aikataulu

Opinto-ohjelmat lukuvuonna 2017-2018 (1.8.2017-31.7.2018)

 

Yksittäiset opintojaksot ja syventävät opinnot 

Syksy 2017

Kevät 2018

Kieli- ja viestintäopinnot

Syksy 2017

Kevät 2018

  • English Academic Reading Skills for Law 4 op
  • Puheviestintää oikeustieteen opiskelijoille 2 op
  • Kirjoitusviestintää oikeustieteen opiskelijoille 2 op

 

Hämeenlinnan aikataulu lv. 2017-2018
Aikataulu sisältää kaikki lukuvuoden 2017-2018 oikeustieteen luennot ja tuutortapaamiset, jotka pidetään Hämeenlinnassa.

Mahdolliset muutokset tiedotetaan alla olevassa listassa.

Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä olevat luentoaikataulut koskevat Joensuun tai Kuopion kampuksen opetusta. 

Ennakkoilmoittautumisia (Doodle-linkki) luennoille ja tuutortapaamisiin kerätään mm. sähköisten materiaalien lähetystä ja koulutustilajärjestelyitä varten.

 

Tulevat luennot Hämeen kesäyliopistossa:

 (Doodle-linkkien kautta kerätään ilmoittautumisia materiaalien ja tilojen riittävyyden takia, Doodle -ilmoittautuminen ei ole virallinen ilmoittautuminen ko. jaksolle)

 

SYKSY 2017:

 

 

 

Perus- ja ihmisoikeudet 5 op
Jaana Palander
Seminaari pe 29.9. klo 17-20 ja la 30.9. klo 10-16
seminaaritöiden purku pe 17.11. klo 17-20 ja la 18.11. klo 10-16. Seminaarikerroilla pakollinen läsnäolo.
OPETUSPAIKKA: Hämeenlinna, Verkatehdas, OPISTOTALO 3 krs. tietoluokka
Opintojakso ei sisälly Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.
Ryhmässä vielä muutama paikka vapaana, ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon.

 

Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
Hilkka Heinonen ja Lea Halonen
Luennot (pakolliset)
pe 6.10. klo 17-20, la 7.10. klo 9-15, Hämeenlinna, Wetterhoff, Kutomo, 2. krs. (Palokunnankatu 9)
pe 20.10. klo 17.30-20, la 21.10. klo 9-14 (huom.muuttunut aikataulu), Hämeenlinna, Verkatehdas, Radiotalo
pe 10.11. klo 17-20 ja la 11.11. klo 10-16, Hämeenlinna, Wetterhoff, Kutomo, 2. krs
Oppimispäiväkirja palautetaan 8.12. mennessä.

Informaatio-oikeus 5 op
Tomi Voutilainen
Petteri Jartti
Luennot la 4.11. klo 13-18 ja su 5.11. klo 10-13
Opintojakso ei sisälly Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.
Ilmoittautuminen tästä linkistä 23.10. mennessä.

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
8.11.2017 klo 18-19.30
Ilmoittautuminen tämän Doodle-linkin kautta 3.11.2017 mennessä.

Vero-oikeuden perusteet 5 op
Mika Nissinen
Luennot pe 24.11. klo 17-21 ja la 25.11. klo 10-16
Ilmoittautuminen tämän Doodle-linkin kautta 22.11. mennessä.

Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
Aleksi Heinilä
Luennot pe 1.12. klo 17-20 ja la 2.12. klo 10-16
Opintojakso ei sisälly Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin.
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 20.11.2017 mennessä.

Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
Heikki Kallio
Luennot pe 8.12. klo 16.30-20 ja la 9.12. klo 9-15.30
Ilmoittautuminen tämän Doodle-linkin kautta 4.12. mennessä.

 

KEVÄT 2018:

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
10.1.2018 klo 18-19.30

Yksityisoikeuden perusteet 5 op
Joonas Huuhtanen
Luennot pe 12.1. klo 17-20 ja la 13.1. klo 10-16

 

Sopimusoikeus 5 op
Antti Kolehmainen
Luennot pe 26.1. klo 17-20 ja la 27.1. klo 10-16
Luennot välitetään etäyhteydellä.

 

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
7.2.2018 klo 18-19.30


Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Antti Kolehmainen
Luennot pe 23.2. klo 17-20 ja la 24.2. klo 10-16
Luennot välitetään etäyhteydellä.

 

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
14.3.2018 klo 18-19.30

 

Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
Hilkka Heinonen
Luennot pe 16.3. klo 17-20 ja la 17.3. klo 9-15

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 5 op
Anssi Keinänen
Luennot pe 16.3. klo 17-20 ja la 17.3. klo 9-15

 

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
11.4.2018 klo 18-19.30

 

Lainvalmistelu 5 op
Anssi Keinänen (vastuuopettaja, opintojaksolla on yhteensä viisi luennoitsijaa)
Luennot la 14.4.2018 klo 10-18, la 5.5.2018 klo 10-18

Opintopiiri
Opintopiirit antavat mahdollisuuden tavata muita samassa vaiheessa olevia opiskelijoita, saada vertaistukea ja pontta omille opinnoille sekä toisenlaisen tavan oppia. Minimi ennakkoilmoittautuneiden määrä on 4.
Tuutorit Marjo Salminen ja Satu Ojala
11.4.2018 klo 18-19.30

Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op (kaikille pääaineille)
Aloituskokous 12.5. klo 10-14
Tutkimussuunnitelmatapaaminen la 26.5. klo 10-18
Seminaarien purku elokuussa 2018