Oikeustieteiden opinnot (HTK/HTM, ON/OTM)

Oikeustieteiden opinnot (HTK/HTM, ON/OTM) Hämeen kesäyliopistossa

Hämeen kesäyliopisto tarjoaa oikeustieteiden opintoja aikuisopiskelijoille yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Opinnot sopivat erinomaisesti ammatillisen osaamisen täydentämiseen. Opiskelija voi halutessaan valita yksittäisiä itseään kiinnostavia opintojaksoja tai kokonaisuuksia. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden saada uusinta tietoa, jota voi hyödyntää oikeudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Millaista oikeustieteiden opiskelu on?

Jos haluat tutustua oikeustieteiden opiskeluun, niin voit tehdä Minustako oikeustieteilijä? -testin ennen opintoihin ilmoittautumista. Testin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista oikeustieteiden opiskelu on. Testissä on kaksi osaa ja testin tekemiseen tulee varata muutama tunti. Testin tekeminen käy nopeasti (monivalinta+väittämät), mutta kirjalliseen materiaaliin perehtymiseen menee enemmän aikaa.

Opiskelutavat

Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain (tentit/verkkotentit, kirjalliset tehtävät, seminaariopetus) ja tarkemmat kuvaukset, oppimateriaalit jne. näkyvät aina opintojaksojen tiedoista opintotietojärjestelmästä Weboodista. Hämeen kesäyliopisto tarjoaa opiskelijoilleen luentoja Hämeenlinnassa iltaisin ja viikonloppuisin. Luennoille osallistuminen edesauttaa opiskelua ja osallistumista suositellaan vahvasti. Osallistuminen luennoille on jokaisen opiskelijan oikeus. Luentoaikataulu julkaistaan vuosittain kesä-heinäkuun vaihteessa. Kaikki luennoitsijat ovat Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opettajia. Kaikki Itä-Suomen yliopiston yleiset oikeustieteiden tenttitilaisuudet järjestetään myös Hämeenlinnassa (maanantaisin klo 16-20, perjantaisin 8-12). Verkkotentit Digikampuksessa/uefMoodlessa voi tehdä omalla kotisohvalla.

Opinnot suositellaan aloitettavaksi elokuussa. Aloittaminen on mahdollista myös muina aikoina, lisätietoja saa kesäyliopistolta kesayliopisto(at)hamk.fi.

Korvaavuudet eli sisällöllinen vastaavuus ja vaatimustaso aikaisemmista oikeustieteen opinnoista katsotaan aina tapauskohtaisesti ja sähköisen korvaavuuskäsittelyn voi opiskelija käynnistää UEF-verkkojärjestelmässä, kun on ilmoittautunut Hämeen kesäyliopistoon ja rekisteröitynyt avoimen yliopiston opiskelijaksi (vaatii uef-tunnukset). Korvaavuuskäsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta korvattavaan opintojaksoon.

Hämeen kesäyliopiston opetustarjonta ja ilmoittautuminen

 

Tutkintotavoitteinen opiskelu
Miten aloitan tutkintotavoitteisen opiskelun?

Erikoisjuristitutkintoon (HTK/HTM) sisältyvät oikeustieteiden väyläopinnot käynnistyivät Hämeenlinnassa syksyllä 2007. Erityisesti työelämässä oleville aikuisopiskelijoille suunnatut opinnot ovat suoritettavissa työn ohessa iltaisin ja viikonloppuisin.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon (HTK/HTM) voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, hyvinvointioikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus ja ympäristöoikeus. Tutkinto ei ole oikeustieteellinen (ei anna pätevyyttä tehtäviin, joissa vaaditaan oikeustieteellinen tutkinto), vaan juridiikan erityisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, jossa opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin.

Yleisjuristitutkintoon (ON/OTM) sisältyvät oikeustieteiden väyläopinnot käynnistyivät Hämeenlinnassa lv. 2020-21.  Itä-Suomen yliopistolla on myös oikeustieteellinen tutkintoanto-oikeus (ON/OTM). Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleisjuristitutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Yleisjuristitutkintoa suorittamaan voi hakeutua todistusvalinnassa, valintakokeella, siirtohaulla sekä avoimen yliopiston väylän kautta.

Ks. Avoimen yliopiston väylän tulokset oikeustieteelliseen v. 2021.

 

Avoimen väylä tutkinto-​opiskelijaksi

Tutkinto-opiskelijaksi voi siis hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta ilman valintakoetta, suorittamalla tietyn määrän opintoja avoimina yliopisto-opintoina. Em. tutkintoihin voi hakeutua väylän kautta. Hakukriteerit ja -ajat vahvistetaan vuosittain ja voimassa olevat hakukriteerit näkyvät yliopiston hakuoppaista ja opintopolusta. Haku tehdään sähköisesti yhteishaun yhteydessä Opintopolku.fi-palvelussa.

Kevään ja syksyn 2021 yhteishaussa, suoritettuaan 60 op:n laajuiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot, opiskelijat saavat opinto-oikeuden Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan suorittamaan HTK/HTM-tutkintoa tutkinto-opiskelijana (kts. lisätiedot hakemisesta alla – huom. muutos kevään 2022 yhteishaussa).

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op suorittamalla voi vielä syksyllä 2021 hakea HTK/HTM-väylässä (syksyn 2021 yhteishaku, siirtymäaika).

Vuodesta 2022 alkaen:

 • V. 2022 hakukriteerit HTK/HTM-tutkintoa suorittamaan: jonkun 1) pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op oman valinnan mukaan = 60 op. Ei kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta.
 • V. 2022 hakukriteerit ON/OTM-tutkintoa suorittamaan: Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään 3/5 (painotettu keskiarvo 2,50–3,49 = 3/5 hyvät tiedot), 30 opiskelijapaikan kiintiö.

Yhteishaku: HTK/HTM-haku keväällä ja syksyllä, ON/OTM-haku vain keväällä (www.opintopolku.fi)

Katso oikeustieteiden laitoksen julkaisema tiedote väylistä keväältä 2020 sekä avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi-sivusto.

Lisätiedot em. opinnoista ja väylistä:
Infotilaisuus 8.6.2021: Oikeustieteiden (HTK/HTM, ON/OTM) opinnot lv. 2021-22

Oikeustieteiden laitoksen verkkosivu. 

 

Lukuvuoden 2021-2022 aikataulut

 • Luentoaikataulu lv. 2021-2022, Hämeenlinna
  Luennot järjestetään lähiopetuksena Hämeenlinnassa. Hämeelinnan lähiluennoille ei ole etäosallistumismahdollisuutta. Koronatilanteen edellyttäessä opetuksen toteutustapaa voidaan muuttaa.  Lähiopetukseen voi osallistua vain terveenä ja oireettomana.
  Em. Hämeenlinnan ryhmän omia luentoja ei ole UEF-WebOodissa, vaan siellä on mainittuna vain UEF-yliopistokampuksen (arkipäivien) luennot ja niihin ilmoittautuminen.  Hämeenlinnan luennoille kesäyliopisto kerää ennakkoilmoittautumiset omalla erillisellä nettikyselyllään, josta tiedotetaan opiskelijoillemme viimeistään 1-2 viikkoa ennen kutakin luentoaikaa. Myös UEF-yliopistokampuksen luennot sisältyvät kurssimaksuumme ja niihin voit halutessasi ilmoittautua mukaan UEF-WebOodissa.
 • Lukuvuoden 2021-2022 tenttikalenteri (tämä taulukko on alustava, joten tarkistathan tenttipäivät aina WebOodista!).
  Tässä tenttitaulukossa mainitut opetusajat ovat UEF-yliopistokampuksen luentoja, jotka vastaavat järjestämme Hämeenlinnassa edellä olevan oman luentoaikataulumme mukaisesti. 
 • Tutkintorakenteet ja opinto-oppaat

Muutokset aikatauluihin ja toteutustapoihin ovat mahdollisia.

Itä-Suomen avoimen yliopiston (UEF) päätöksen 29.1.2021 mukaisesti lukuvuonna 2021-2022, 1.8.2021 alkaen käynnistyneiden opintojen opinto-oikeusajat ja hinnoittelu muuttuivat.
Lisäksi opinto-ohjelmissa tulee muutoksia aina lukuvuosien vaihtuessa mm. joidenkin opintojaksojen esitietovaatimuksiin, suorittamisjärjestyksiin ja perusopintokokonaisuuksiin.

 

Tervetuloa opintoihin mukaan!