Oikeustieteiden opinnot (HTK/HTM, ON/OTM)

Hämeen kesäyliopisto järjestää oikeustieteiden yliopisto-opintoja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Opinnot sopivat erinomaisesti ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hämeen kesäyliopiston koulutustarjonnassa on yksittäisiä opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia, joista opiskelija voi valita haluamansa. Opintoihin voi osallistua kaikki pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot tarjoavat uusinta oikeustieteellistä tietoa, jota voi hyödyntää eri ammattialoilla ja monenlaisissa työtehtävissä.

Oikeustieteen opinnot soveltuvat hyvin työn ohessa suoritettaviksi, koska Hämeen kesäyliopiston luennot järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta luennoille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta aina suositeltavaa. Luentoaikataulu julkaistaan vuosittain kesä-heinäkuun vaihteessa ennen lukuvuoden alkua. Kaikki opettajat tulevat Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitokselta.

Hämeen kesäyliopiston opiskelijana voit suorittaa kaikki opintoihisi sisältyvät tentit Hämeenlinnassa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yleisinä tenttipäivinä.

Opinnot suositellaan aloitettavaksi lukuvuoden alussa. Jos haluat aloittaa opinnot kesken lukuvuoden, ota yhteyttä Hämeen kesäyliopistoon (kesayliopisto(at)hamk.fi) ennen ilmoittautumista. 

Jos haluat tutustua oikeustieteen opiskeluun, voit tehdä Minustako oikeustieteilijä? -testin ennen ilmoittautumista.

Tutustu Hämeen kesäyliopiston koulutustarjontaan ja varaa paikkasi!

Hämeen kesäyliopiston luentokalenteri lv. 2022-2023 (Hämeenlinna). Luentoaikataulu lukuvuodelle 2023-2024 valmistuu kesällä 2023. 

TULOSSA: Oikeustieteiden (HTK/HTM, ON/OTM) opintojen info ti 6.6.2023 klo 17.
Info järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen avoimen yliopiston kanssa. Ilmoittaudu mukaan!


Tutkintotavoitteinen opiskelu

Hämeen kesäyliopisto on järjestänyt Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia erikoisjuristitutkintoon (HTK/HTM) johtavia oikeustieteellisiä opintoja vuodesta 2007. Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon (HTK/HTM) voi suorittaa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, hyvinvointioikeus, lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus tai ympäristöoikeus. Tutkinto ei ole oikeustieteellinen vaan juridiikan erityisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, jossa opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan muita oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin.

Yleisjuristitutkinnon (ON/OTM) väyläopinnot käynnistyivät Hämeenlinnassa vuonna 2020. Itä-Suomen yliopistolla on oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus. Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot (ON/OTM) ovat yleisjuristitutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Yleisjuristitutkintoon voi hakea todistusvalinnalla, valintakokeella, siirtohaulla ja avoimen yliopiston väylän kautta.

Miten aloitan tutkintotavoitteisen opiskelun?


Avoimen väylä tutkinto-​opiskelijaksi

Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta, ilman valintakoetta suorittamalla tietyn määrän avoimia yliopisto-opintoja. Hakukriteerit ja -ajat vahvistetaan vuosittain.

Voimassa olevat hakukriteerit löydät Itä-Suomen yliopiston hakuoppaasta ja opintopolku.fi-palvelusta.

HTK/HTM-tutkinnon hakukriteerit (vuodesta 2022):

  • pääaineen perusopinnot 25 op
  • yleisistä oikeusjärjestysopinnoista 35 op oman valinnan mukaan (sama opintojakso ei voi sisältyä yleisiin oikeusjärjestysopintoihin ja perusopintokokonaisuuteen)
  • ei kiintiöitä eikä arvosanavaatimuksia
  • yhteishaku keväällä ja syksyllä

ON/OTM-tutkinnon hakukriteerit (vuodesta 2022):

  • yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op arvosanalla vähintään 3/5 (painotettu keskiarvo 2,50–3,49 = 3/5 hyvät tiedot)
  • 30 opiskelijapaikan kiintiö
  • yhteishaku vain keväällä


Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden opinnoista ja väylähausta:

Katso oikeustieteiden laitoksen julkaisema tiedote väylistä keväältä 2020 sekä avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi-sivusto.

Oikeustieteiden laitoksen verkkosivu.