Maksut, ryhmäalennukset ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen ja peruminen

Osallistumisen voi perua ilman kuluja 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Mikäli peruminen tehdään alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % kurssimaksusta. Kurssin alkamispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä veloitamme kurssikuvauksessa ilmoitetun täyden kurssimaksun. Tarkista avoimen yliopiston maksuja koskevat peruutusehdot aina kyseisen avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Kaikki peruutukset tulee tehdä sähköpostilla kesayliopisto@hamk.fi. Ilmoittautuminen ei raukea, vaikka jättäisit tulematta koulutukseen tai kurssimaksun maksamatta. Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia (laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007).

Mikäli olet alle 18-vuotias ja haluat tulla kurssillemme, niin pyydäthän laskun maksajaa/huoltajaa täydentämään maksajan tiedot. Alle 18-vuotiaat eivät voi ilmoittautua kursseillemme ilman, että ilmoittautumisessa ilmoitetaan täysi-ikäisen maksajan tiedot.

HAMK Akatemia lähettää asiakkaalle yhden kerran maksuhuomautuksen, jonka jälkeen maksamattomat kurssimaksut siirretään perintätoimistolle (Colecta Perintä Oy). Erääntyneet/perintään lähteneet kurssimaksut ovat este osallistumiselle. Hämeen kesäyliopisto pidättää oikeuden asiakkaan ilmoittautumisen peruuttamiseen, mikäli asiakkaalla on maksamattomia maksuja Hämeen kesäyliopistoon.

Sairaustapaukset/ylivoimainen este

Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa kesäyliopistolle lääkärintodistuksen, joka osoittaa hänen olevan kokonaan estynyt osallistumaan koulutukseen. Yksittäisten poissaolopäivien tai -tuntien osalta maksua ei palauteta.

Osallistujalla on oikeus peruuttaa koulutus ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisen esteen syyn arvioi aina rehtori. Ylivoimainen este voi olla mm. läheisen henkilön vakava sairastuminen/kuolema.

Sairastapauksissa/ylivoimaiseen esteen vuoksi tehdyistä peruutuksista peritään toimistomaksu 25 €, mutta maksettuja kurssimaksuja ei palauteta.

Kurssin toteutumisen vahvistaminen

Ilmoittautuessasi nettisivujemme kautta sähköisellä ilmoittautumislomakkeella saat heti automaattisen viestin sähköpostiisi ilmoittautumisen onnistumisesta. Mikäli et saa tätä viestiä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ota yhteys välittömästi kesayliopisto@hamk.fi.

Lähetämme kutsukirjeen sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kutsua tai peruutusilmoitusta ei tule ennen kurssin alkua, on opiskelija velvollinen olemaan yhteydessä kesäyliopistoon kesayliopisto@hamk.fi.

Hämeen kesäyliopisto pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kurssi vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kurssi voidaan myös peruuttaa järjestäjän ylivoimaisen esteen vuoksi. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan osallistujille sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Hämeen kesäyliopisto ei vastaa kuluista, jotka mahdollisesti aiheutuvat opiskelijalle kurssin peruuntumisesta.

Hämeen kesäyliopisto varaa oikeuden ohjelman muutoksiin, esimerkiksi ajankohdan siirtämiseen. Muutoksista tiedotetaan ennakkoilmoittautuneille sähköpostitse.

Maksut

Opintomaksu on ilmoitettu kunkin koulutuksen ohjelmassa. Hämeen kesäyliopiston koulutustoiminta/palvelut on arvonlisäverotonta (veroton palvelu AVL 39-40§).

Maksut koskevat yleensä opintokokonaisuuden opetusta. Ohjelmaan on merkitty myös yksittäisen opintojakson hinta, jos yksittäisille opintojaksoille voi ilmoittautua. Opintokokonaisuus laskutetaan yleensä kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksusta laskutetaan opintojen alkaessa ja toinen erä seuraavan lukukauden alussa. Yksittäinen opintojakso maksetaan yhdessä erässä. Laskutus perustuu ilmoittautumiseen eikä ole sidottu opintosuorituksiin.

Alennukset

Ryhmäalennukset:

Kysy ryhmäalennusta mikäli täydennyskoulutukseen osallistutaan samasta työyhteisöstä (=sama laskutusosoite). Alennuksen saaminen edellyttää yhteisilmoittautumista sovittuun päivämäärään mennessä ja yhteislaskutusta.

Omistaja-alennus:

Ks. omistajakuntien/ -kaupunkien henkilöstö.

Alennukset avoimen yliopisto-opinnoista HAMKin tutkinto-opiskelijoille:

Kesäyliopistossa järjestettävät avoimet yliopisto-opinnot ovat vaihtoehto HAMKin tutkinto-opiskelijoille vapaasti valittaviin ja osaamista täydentäviin opintoihin ja sitä kautta yksilöllisten urapolkujen rakentamiseen. Hämeen kesäyliopisto järjestää avoimia yliopisto-opintoja ympäri vuoden. Hämeen kesäyliopistossa ei ole englanninkielistä opintotarjontaa.

Koulutus maksaa HAMKin tutkinto-opiskelijalle kesäyliopiston opintomaksun, kun opintojen soveltuvuudesta HOPSiin ja opintojen suorittamisesta on sovittu etukäteen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija ilmoittautuu ja maksaa opintomaksun kesäyliopistoon (sekä avoimeen yliopistoon). Maksun opiskelija saa takaisin suoritusta ja kuittia vastaan omasta koulutuksesta.

Avoimet yliopisto-opinnot: https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/avoin-yliopisto-opetus/

Hämeen kesäyliopisto myöntää avoimista yliopisto-opinnoista 15% alennuksen HAMKin opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Hämeen ammattikorkeakouluun. Alennus myönnetään Hämeen kesäyliopiston opintomaksusta. Alennuksen saaminen edellyttää seuraavien tietojen kirjaamista ilmoittautumislomakkeen lisätiedot-kenttään:

  • oppilaitos
  • opiskelijanumero/-tunnus tai liitä kuva voimassa olevasta opiskelijakortista ilmoittautumistietoihin