Opiskeluoikeusaika

Avoimen yliopiston opinto-oikeusaika yksittäisillä opintojaksoilla ja perusopinnoissa on pääsääntöisesti yksi lukuvuosi. Lukuvuosi alkaa elokuun ensimmäinen ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun viimeinen päivä. Opintojen aloittaminen kesken lukuvuoden ei pidennä opinto-oikeusaikaa. Jos aloitat opinnot huhtikuussa, on sinulla opintojen suorittamiseen aikaa saman lukuvuoden loppuun 31.7. saakka.

Aineopintojen opinto-oikeusaika on pääsääntöisesti kaksi lukuvuotta.

Opiskeluoikeusaika saattaa olla tiukasti aikataulutetuissa opinnoissa edellä mainittua lyhyempi. Opinnoissa voi olla myös pakollinen suoritusjärjestys, mikä rajaa opintojen suorittamisaikaa ja -järjestystä. Lisätietoja: kesayliopisto@hamk.fi