Suoritukset ja todistukset

Suoritukset

Kesäyliopiston opintopisteytetyistä ja osaamisperusteisesti kuvatuista täydennyskoulutuksista on mahdollista saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Koulutuskuvauksessa on kerrottu opintopisteet, osaamistavoitteet, suoritustavat ja arviointiperusteet. Arvioinnissa käytetään asteikkoa hyväksytty / hylätty. Oppilaitos päättää, mistä koulutuksista voi saada suoritusmerkinnän Koski-tietovarantoon. Mahdollisuudesta on kerrottu koulutuksen esittelysivulla.

Suostumusta suoritustiedon tallentamiseen kysytään koulutuksen ilmoittautumisvaiheessa (edellyttää vahvaa tunnistautumista). Koski-suoritusmerkintää ei ole mahdollista pyytää tai tehdä jälkikäteen. Omia suoritustietoja pääsee tarkastelemaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Palvelusta löytyy mm. suoritetut tutkinnot sekä mahdolliset avoimet korkeakouluopinnot. Koski-tietovarantoa ja Oma Opintopolku-palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Mitä hyötyä Koski-merkinnästä on?

  • Tekee näkyväksi henkilön opintohistorian ja osaamisen.
  • Koulutuksesta hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. 
  • Tieto henkilön käymistä koulutuksista ja niissä kertyneestä osaamisesta on koottuna yhteen paikkaan ja säilyy tallessa.

Avoimien yliopisto-opinto-opintojen virallista suoritusrekisteriä ylläpitää avoin yliopisto. Opintosuoritukset kirjataan, ja niitä voi seurata yliopiston opintorekisterijärjestelmissä sekä Oma Opintopolku -palvelussa. Lue lisää täältä.

 

Todistukset

Todistuksen avoimista yliopisto-opinnoista (kokonaisuudesta) laatii vastaava avoin yliopisto. Tarvittaessa voit saada myös opintosuoritusotteen yksittäisistä opintojaksoista. Ole yhteydessä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.

Hämeen kesäyliopisto antaa todistuksen yli 2 kk kestävistä ammatillisesta täydennyskoulutuksista koulutuksen päätteeksi. Voit pyytää todistuksen myös lyhyemmästä koulutuksesta. Todistus tulee pyytää heti koulutuksen päättymisen jälkeen, kuitenkin vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä.

Todistus hukassa?
Voit pyytää oheisella lomakkeella oikeaksi todistetun kopion aiemmin saamastasi todistuksesta. Todistuskopiosta peritään 30€ / kpl maksu. Maksu maksetaan verkkomaksuna.

Tarvitsetko todistuksen opinto-oikeudestasi?
Ole yhteydessä kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hamk.fi