Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin

Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta joissakin opinnoissa on vaadittavia edeltäviä opintoja. Aineopintoihin voi osallistua, kun on suorittanut soveltuvat perusopinnot. Aineopintoihin saattaa lisäksi olla arvosanavaatimuksia.

Mahdollisista esitietovaatimuksista kerrotaan opintojen kuvauksessa kesäyliopiston kotisivuilla. Opiskelijan omalla vastuulla on huolehtia, että esitietovaatimukset täyttyvät.

Jos löydät Hämeen kesäyliopiston koulutustarjonnasta kiinnostavia avoimen yliopiston opintoja, tee ilmoittautuminen aina ensin Hämeen kesäyliopistoon. Saat kesäyliopistolta ohjeet avoimen yliopiston ilmoittautumiseen. Ilmoittaudu avoimeen yliopistoon mahdollisimman pian ohjeet saatuasi. Avoimen yliopiston opintoja ei voi suorittaa, jos niihin ei ole opiskeluoikeutta.

Lue lisää ilmoittautumisesta Hämeen kesäyliopistoon.