Tenttiminen Hämeen kesäyliopistossa

Tentit

Ilmoittautuminen tenttiin

Kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan 14 päivää ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin verkkolomakkeella. Luentotentteihin ilmoittaudutaan etukäteen vain, jos siitä erikseen mainitaan.

Katso oikeustieteen (UEF) tenttikäytännöt, jotka poikkeavat edellä mainituista ohjeista

Yliopistojen tutkinto-opiskelijat ja muiden oppilaitosten opiskelijat voivat tehdä tentit Hämeen kesäyliopistossa korvausta vastaan. Varmista aina omasta oppilaitoksestasi, että tenttiminen Hämeen kesäyliopistossa on mahdollista ja noudata oppilaitoksesi tentti-ilmoittautumiskäytäntöjä. Tutustu huolellisesti siirtotenttiohjeisiin. Täytä tämän jälkeen Hämeen kesäyliopiston siirtotenttijälomake. Täytä lomake viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Hämeen kesäyliopiston siirtotenttien ajankohdat ja ohjeet näet kesäyliopiston tenttikalenterista. Tenttitilaisuudet järjestetään aina riippumatta tenttijöiden määrästä.

Tenttimaksu

Hämeen kesäyliopiston opiskelijoilta ei peritä erillistä tenttimaksua vaan kesäyliopiston opintomaksuun sisältyy kaikki opintojen tentit.

Siirtotenttimaksu, ilman erityisjärjestelyitä, on vuoden 2024 tenteissä on 50€ / tentti. Siirtotentti-ilmoittautumisen voi perua kuluitta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tenttiä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan alle seitsemän (7) päivää ennen tenttiä tai ilmoittautumista ei peruta lainkaan, veloitetaan siirtotenttimaksu ja mahdolliset yksilöllisistä erityisjärjestelyistä aiheutuneet välittömät kulut.

Yliopiston päätöksen mukaisia yksilöllisiä järjestelyjä toteutamme lisämaksusta mahdollisuuksien mukaan ja niistä tulee sopia viimeistään kahta viikkoa ennen tenttiä. Lisäajan maksu siirtotenttijöille on 15 € /t unti (60 min) / opiskelija. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä, ota yhteyttä kesäyliopistoon, kesayliopisto@hamk.fi, ennen ilmoittautumistasi tenttiin.

Hämeen kesäyliopiston opiskelijoilta ei veloiteta yksilöllisistä tenttijärjestelyistä aiheutuvia kustannuksia, mutta opiskelijoiden tulee ilmoittaa esim. lisäaikatarpeesta Hämeen kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hamk.fi kahta viikkoa ennen tenttitilaisuutta.

Saapuminen tenttitilaisuuteen

Tenttitilaisuudet järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna, ks. saapumisohjeet. Tiloihin on esteetön pääsy. Tenttitilaisuuksien salitiedon voit tarkistaa kampuksella saapumisaulan infotaulusta. Hämeen kesäyliopisto ei lähetä erillisiä tenttikutsuja.

Tenttitilaisuudessa opiskelijalla tulee olla kirjoitusvälineiden lisäksi mukana virallinen henkilöllisyystodistus. Tenttisaliin on mahdollista saapua yliopistojen ohjeen mukaan puolen tunnin sisällä tentin alkamisesta ja tentistä voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua siitä, kun tentti on alkanut.

Lisätietoja tenttimisestä Hämeen kesäyliopistossa sähköpostilla kesayliopisto@hamk.fi tai p. 050 384 6626.