Aikaisemmin suoritetut yliopisto-opinnot

Avoimilla yliopistoilla on erilaisia käytäntöjä aikaisempien yliopisto-opintojen korvaavuudesta. Korvaavuutta haetaan avoimen yliopiston sähköisessä järjestelmässä tai lomakkeella.

Korvaavuudesta päättää vastuuopettaja tapauskohtaisesti opintojen sisällöllisen vastaavuuden perusteella. Korvaavuuden hakemiseksi sinulla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus opintojaksoon tai kokonaisuuteen, jolle haet korvaavuutta.

Korvaavuuden hakeminen aikaisemmin suoritetuille opinnoille ei ole sama asia kuin opintojen sisällyttäminen tutkintoon. Opintojen sisällyttäminen tutkintoon on mahdollista vain tutkinto-opiskelijana.

Hämeen kesäyliopisto ei käsittele tai päätä korvaavuuksista.