Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsevat opiskelijat

Yksilöllisten järjestelyiden myöntäminen perustuu todettuun tarpeeseen, joka tulee osoittaa asiantuntijalausunnolla ennen opintojen alkua.

Jos suoritat avoimen yliopiston opintoja:

  1. Ota yhteyttä opintojen emoyliopistoon ja toimi emoyliopiston ohjeiden mukaisesti ja hae yliopistolta suositusta yksilöllisistä järjestelyistä.
  2. Ota yhteyttä Hämeen kesäyliopistoon ja kerro tarpeestasi yksilöllisiin järjestelyihin.
  3. Ole yhteydessä opintojakson opettajaan yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta. HUOM! Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa hyvissä ajoin yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta opintojakson opettajalle.

Lisätietoa yliopistojen sivuilta:

Lyhytkestoinen tai tilapäinen opiskelua haittaava tila, kuten sairaus, ei vaadi erillistä suositusta yksilöllisistä järjestelyistä. Tällaisessa tapauksessa voit kuitenkin olla yhteydessä Hämeen kesäyliopistoon. Opettaja tekee tapauskohtaisesti päätöksen opintoihin liittyvistä joustoista.

Yksilölliset järjestelyt eivät muuta opinnoille asetettuja tavoitteita.

Jos opiskelet täydennyskoulutuksessa tai harrastekurssilla, ota suoraan yhteyttä Hämeen kesäyliopistoon.

Me kesäyliopistolla autamme mahdollisuuksien mukaan järjestelyissä.