Kouluttajalle

Kouluttajan kanssa sovitaan etukäteen koulutuksen sisällöstä, tavoitteista, aikataulusta ja mahdollisista esivalmisteluista, jonka jälkeen Hämeen kesäyliopisto julkaisee koulutuksen nettisivuillaan ja aloittaa markkinointitoimenpiteet mm. uutiskirje, somekanavat, lehti-ilmoitukset, kohdennettu sähköpostimarkkinointi.

Koulutuksen toteutumisen varmistuttua kouluttaja sitoutuu valmistelemaan ja antamaan koulutuksen kuvauksen mukaisen opetuksen.

Kouluttajan tehtävät lyhyesti:

  1. Koulutuksen sisällön suunnittelu ja opetuksen valmistelu
  2. Markkinointi
    • Kouluttaja markkinoi kesäyliopistoa ja koulutuksiaan omissa verkostoissaan, esim. tuottaa ja jakaa aineistoa uutiskirjeiden, somekanavien, flyereiden ja videoiden muodossa.
  3. Opetus ja tehtävien arviointi
  4. Koulutuspalautteen kerääminen koulutuksen päättyessä (kesäyliopisto toimittaa palautelinkin)
  5. Läsnäololistan ja palkkiolomakkeen toimittaminen sähköpostin liitetiedostona kesäyliopistoon.

Hämeen kesäyliopisto pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kurssi vähäisen osallistujamäärän tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Koulutuksen aloitusta voidaan perustellusta syystä siirtää ja siitä sovitaan aina kouluttajan kanssa. Pääsääntöisesti Hämeen kesäyliopisto vahvistaa koulutuksien toteutumisen kouluttajalle/kouluttajaorganisaatiolle viimeistään viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.

Hämeen kesäyliopisto ei vastaa kouluttaja/kouluttajaorganisaation etukäteen tehdyistä mahdollisista työkustannuksista eikä muista kuluista kurssin peruuntuessa. Korvaus maksetaan palkkiona tai laskulla sovitun mukaisesti. Kouluttajan tulee olla viipymättä yhteydessä kesäyliopistoon, mikäli koulutuksen aikataulua joudutaan muuttamaan/koulutus perumaan ylivoimaisen esteen vuoksi.

KOULUTUKSEN TOTEUTUESSA

Hämeen kesäyliopiston edustaja vahvistaa koulutuksen toteutumisen viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Joissain tapauksissa koulutuksen viimeistä ilmoittautumispäivämäärää saatetaan siirtää mahdollisten lisäosallistujien hankkimiseksi, mutta tästä sovitaan kouluttajan kanssa. Kouluttaja saa aina halutessaan ajantasaisen tiedon osallistujamäärästä pyytämällä tiedon ilmoittautuneista Hämeen kesäyliopiston toimistosta kesayliopisto@hamk.fi tai koulutuksen yhteyshenkilöltä.

Koulutuksen toteutuessa Hämeen kesäyliopiston koulutusyhteyshenkilö lähettää kouluttajalle kouluttajavahvistuksen, joka sisältää tiedon mm. opetusajasta ja -paikasta ja muun koulutuksen toteuttamiseen liittyvän käytännön tiedon. Kouluttajavahvistus toimii ns. toimeksiantosopimuksena. Kouluttajavahvistuksen lisäksi kouluttajalle toimitetaan palkkiolomakepohja ja läsnäololista (palautettavat).

Hämeen kesäyliopiston kouluttajat ovat vakuutettuja koulutuksen aikana työtapaturmien varalta, kun tehdystä työstä maksetaan palkkio. Jos kouluttajan palkkion maksaa yritys tai kouluttaja tekee yrityksenä kautta työtä, niin heidän tulee olla vakuutettuna yrityksen kautta. Mikäli kouluttaja tuo koulutuspaikalle omaa omaisuuttaan, kuten esim. tietokoneen, on opettaja vastuussa omalle laitteelle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Omaisuudelle tapahtuneet vahingot tulevat korvattavaksi Hämeen kesäyliopistolle ainoastaan, mikäli niihin on liittynyt kesäyliopiston tuottamus ja opisto on vastuussa sen korvaamisesta vahingonkorvauslain perusteella.

Mikäli koulutus tapahtuu ulkomailla, kouluttaja on vakuutettu tapaturmien varalta ainoastaan opetuksen aikana. Suosittelemme kouluttajaa ottamaan matkakurssien ajaksi oman henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Mahdollisissa sairaustapauksissa kouluttaja ottaa välittömästi yhteyttä Hämeen kesäyliopiston edustajaan. Hämeen kesäyliopisto ei maksa kouluttajalle sairasajan palkkaa, vaan koulutus pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään toiseen ajankohtaan. Sairastumisesta ja mahdollisesta siirtopäivästä ilmoitetaan mahdollisimman pian myös koulutukseen osallistuneille.

Päivystysnumero p. 040 515 3290 akuuteissa ongelmatilanteissa opetuspäivinä (arkisin klo 16-18 ja viikonloppuisin klo 8.30-11.00).


OPETUSTILAT, -VÄLINEET JA -MATERIAALIT

Hämeen kesäyliopisto vastaa opetustilojen hallinnoinnista ja mahdollisten lisätilojen vuokraamisesta koulutusta varten, ellei muuta ole sovittu. Hämeen kesäyliopiston Hämeenlinnassa sijaitsevat koulutustilat ovat Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksessa, ks. tarkemmat tiedot.

Pääsääntöisesti koulutustilasta löytyy tykki, äänentoisto ja langaton verkko. Mikäli kouluttaja tarvitsee muita järjestelyjä opetusvälineiden suhteen, pyydämme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä, viimeistään kolmea arkipäivää ennen koulutuksen suunnittelusta vastaavaan henkilöön tai Hämeen kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hamk.fi.

Ravintola Sodexon palveluaikojen ulkopuolella (arki-illat ja viikonloput) luennoitsijoiden käytössä on keittiötila, jossa on mikro, jääkaappi sekä kahvin- ja teenkeitto mahdollisuus. Lasiseinäinen tila löytyy C-talon aulasta (1. krs.), auditorioiden edestä. Tila on yhteiskäytössä opiskelijoiden kanssa ja jokainen vastaa itse omista tarvikkeistaan (kahvi, tee, ruokailuvälineet). Tarvikkeiden säilytys tilassa on omalla vastuulla.

Kesäyliopiston kautta on mahdollista saada käyttöön Moodle-oppimisympäristö koulutusmateriaalin jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen. Sovi Moodlen käytöstä etukäteen Hämeen kesäyliopiston koulutusyhteyshenkikön kanssa. Moodle-tunnuksen saa Hämeen kesäyliopistosta ennen koulutuksen alkua. Voit myös käyttää ja hallinnoida halutessasi jotakin toista oppimisympäristöä.


OPETUSPALKKIO JA SEN MAKSAMINEN

Koulutuspalkkio sisältää koulutuksen markkinoinnin, opetuksen valmistelun, opetuksen, mahdollisten tenttien/kuulustelujen kysymysten laatimisen ja arvioinnin sekä opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen kurssin aikana. Kouluttajan tehtävänä on pitää ajantasaista listaa koulutukseen osallistuneista henkilöistä. Mahdollisista lisäkorvauksista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti työmäärän mukaan.

Opetuspalkkio maksetaan annettujen opetustuntien mukaan, yksi opetustunti on 45 minuuttia. Opetuspalkkio sovitaan ennen koulutusta kouluttajan kanssa. Avoimen yliopiston opetuspalkkiot määräytyvät ko. yliopiston palkkiotaulukoiden mukaisesti.

Palkkiot maksetaan verkkopalkkana ja palkkalaskelma on nähtävissä verkkopankissa (Maventa). Erikseen pyydettäessä Hämeen kesäyliopisto toimittaa kouluttajalle palkkio- ja työtodistuksen. Palkkion maksaja on HAMK Akatemia Oy.

Palkkion maksatusta varten kouluttaja toimittaa koulutuksen päättyessä täytetyn palkkiolomakkeen, josta ilmenee mm. henkilötunnus, pankkitili ja osoitetiedot. Tarvittaessa Hämeen kesäyliopiston edustaja täyttää palkkion maksamiseen ja kurssiin liittyvät tiedot. Palkkiolomakkeella ilmoitetaan myös mahdolliset matkakulut, jotka maksetaan Sivistan matkakustannusten korvauksien mukaisesti.

Mahdollisista matkalippujen hankkimisesta vastaa kouluttaja itse ja matkakustannukset laskutetaan palkkiolomakkeen mukana. Hämeen kesäyliopisto vastaa kouluttajan mahdollisista majoituskuluista sekä tekee majoitusvarauksen. Majoituksesta sovittava aina etukäteen. Alkuperäisest tositteet matkakuluista toimitetaan palkkiolomakkeen liitteenä.

HAMK Akatemia Oy/Hämeen kesäyliopisto saa verottajalta suoraan verotustiedot, joten emme tarvitse palkkiolomakkeen liitteeksi verokorttia. OmaVerossa tehtyjen muutosverokorttien pitää olla tehtynä viimeistään viikko ennen palkkion maksupäivää. Palkkionmaksupäivät ovat joka kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Verokorttitiedot eivät tule takautuvasti voimaan. Mikäli haluat pidätettävän palkkiosta verottajan tiedoista poikkeavan prosentin mukaan, tulee asiasta ilmoittaa palkkiolomakkeen toimittamisen yhteydessä.

Yritykset ja toiminimellä laskuttavat
Mikäli kouluttaja laskuttaa yrityksenä tai toiminimellä, lasku lähetetään alla olevaan osoitteeseen.

HAMK Akatemia OY/Hämeen Kesäyliopisto
PL 47
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskuosoite: TE003730073518
Verkkolaskuoperaattori: Tietoevry Oyj
Välittäjätunnus: 003701011385

Huom! Toiminimellä laskuttavat kouluttajat: Laittakaa laskun mukaan kopio voimassaolevasta yrittäjäeläkkeestä. Todistuksen saat vakuutusyhtiöstäsi pyytämällä tai vakuutusyhtiön nettipalvelun kautta. Mikäli ette ole ottaneet YEL-vakuutusta, niin ilmoittakaa laskulla henkilötunnuksenne, jolloin arvonlisäverottomasta palkkiosta peritään myös työntekijän osuus eläkevakuutusmaksusta. Vaikka olisitte eläkkeellä, eikä teillä ole sen takia yrittäjäeläkevakuutusta, niin eläkepidätys on tehtävä, jos olette alle 68-vuotias. Laskun maksupäivät ovat kuukauden 15. ja viimeinen päivä.
https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/palvelussuhteiden-ja-vuosiansioiden-ilmoittaminen/ostopalvelut-ja-muut-toimeksiannot/