Ohjeita opettajalle / kouluttajalle

OPETTAJAN / KOULUTTAJAN TEHTÄVÄT

Kouluttajan kanssa sovitaan etukäteen koulutuksen sisällöstä, tavoitteista, aikataulusta ja mahdollisista esivalmisteluista, jonka jälkeen Hämeen kesäyliopisto julkaisee koulutuksen nettisivuillaan ja aloittaa markkinointitoimenpiteet. On toivottavaa, että kouluttaja markkinoi kesäyliopistoa ja koulutuksiaan omissa verkostoissaan.

Koulutuksen toteutumisen varmistuttua kouluttaja sitoutuu valmistelemaan ja antamaan koulutuksen kuvauksen mukaisen opetuksen. Kouluttaja huolehtii myös oppitunnin pitämiseen liittyvistä muista mahdollisista töistä.

Koulutuspalkkio sisältää opetuksen, opetuksen valmistelun, mahdollisten tenttien/kuulustelujen kysymysten laatimisen ja arvioinnin sekä opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen kurssin aikana. Kouluttajan tehtävänä on pitää ajantasaista listaa koulutukseen osallistuneista henkilöistä sekä kerätä koulutuksen jälkeen osallistuneilta kurssipalaute. Mahdollisista lisäkorvauksista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti työmäärän mukaan. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Kouluttajan tehtävät lyhyesti:

  1. Koulutuksen suunnittelu & valmistelu
  2. Markkinointi
  3. Opetus
  4. Opiskelijapalautteen kerääminen, kouluttajapalautteen antaminen, läsnäololistan ja palkkiolomakkeen palauttaminen kesäyliopistoon.

Hämeen kesäyliopisto pidättää oikeuden koulutuksen perumiseen tai aikataulumuutoksiin.


KOULUTUKSEN TOTEUTUESSA

Hämeen kesäyliopiston edustaja vahvistaa koulutuksen toteutumisen viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Joissain tapauksissa koulutuksen viimeistä ilmoittautumispäivämäärä saatetaan siirtää mahdollisten lisäosallistujien hankkimiseksi, mutta muutoksista sovitaan kouluttajan kanssa. Kouluttaja saa aina halutessaan ajantasaisen tiedon osallistujamäärästä pyytämällä tiedon ilmoittautuneista Hämeen kesäyliopiston toimistosta kesayliopisto@hamk.fi tai koulutuksesta vastaavalta henkilöltä.

Koulutuksen toteutuessa Hämeen kesäyliopiston edustaja lähettää kouluttajalle kouluttajavahvistuksen, joka sisältää tarkemman tiedon mm. opetuspaikasta ja mahdollisen muun lisäinformaation koulutuksen käytäntöihin liittyvistä asioista. Kouluttajavahvistus toimii ns. toimeksiantosopimuksena. Kouluttajavahvistuksen lisäksi kouluttajalle toimitetaan palkkiolomake, läsnäololista(palautettava) ja mahdolliset opiskelijoiden ennakkotehtävät.

Kouluttajan vastuulla on merkitä läsnäololistaan opetuksessa paikallaolleet ja opetuksen päätteeksi toimittaa lista kesäyliopistoon. Kouluttajalle annetaan jaettavaksi palautelomake koulutuksen viimeisellä kerralla. Kouluttaja kerää palautteen osallistujilta ja toimittaa lomakkeet Hämeen kesäyliopistolle yhdessä läsnäololistan kanssa. Mikäli kouluttaja haluaa, voi hän lisäksi kerätä opiskelijoilta myös oman palautteen omaan käyttöönsä. Haluamme kuulla myös kouluttajien kokemuksen yhteistyöstä kesäyliopiston kanssa ja siksi palautetta kerätään myös kouluttajilta.

Hämeen kesäyliopiston kouluttajat ovat vakuutettuja koulutuksen aikana työtapaturmien varalta. Mikäli kouluttaja tuo koulutuspaikalle omaa omaisuuttaan, kuten esim. tietokoneen, on opettaja vastuussa omalle laitteelle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Omaisuudelle tapahtuneet vahingot tulevat korvattavaksi Hämeen kesäyliopistolle ainoastaan, mikäli niihin on liittynyt kesäyliopiston tuottamus ja opisto on vastuussa sen korvaamisesta vahingonkorvauslain perusteella.

Mikäli koulutus tapahtuu ulkomailla, on kouluttaja vakuutettu tapaturmien varalta ainoastaan opetuksen aikana. Suosittelemme tästä syystä myös kouluttajaa ottamaan matkakurssien ajaksi oman henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Mahdollisissa sairaustapauksissa toivomme, että kouluttaja ottaa välittömästi sairastuttuaan yhteyttä Hämeen kesäyliopiston edustajaan. Toimistoajan ulkopuolella yhteydenotto tehdään aina suoraan rehtoriin. Hämeen kesäyliopisto ei maksa kouluttajalle sairasajan palkkaa, vaan koulutus pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään toiseen ajankohtaan. Sairastumisesta ja mahdollisesta siirtopäivästä ilmoitetaan mahdollisimman pian myös koulutukseen osallistuneille.


OPETUSTILAT, -VÄLINEET JA -MATERIAALIT

Hämeen kesäyliopisto vastaa opetustilojen hallinnoinnista ja mahdollisten lisätilojen vuokraamisesta koulutusta varten, ellei muuta ole sovittu. Hämeen kesäyliopiston Hämeenlinnassa sijaitsevat koulutustilat sijaitsevat korkeakoulukeskuksessa Visamäessä. Mikäli koulutustilana toimii jokin muu paikka, on siitä kerrottu kouluttajavahvistuksessa.

Pääsääntöisesti koulutustilasta löytyy tykki ja äänentoisto. Mikäli kouluttaja tarvitsee muita järjestelyjä opetusvälineiden suhteen, pyydämme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä, viimeistään kolmea arkipäivää ennen koulutuksen suunnittelusta vastaavaan henkilöön tai Hämeen kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hamk.fi.

Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään kesäyliopiston Moodlea koulutusmateriaalin jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen. Sovi Moodlen käytöstä etukäteen koulutuksesta vastaavan suunnittelijan kanssa. Moodle-tunnukset saa Hämeen kesäyliopistosta ennen koulutuksen alkua. Mikäli Moodlen käyttäminen ei sovi, pyydämme lähettämään koulutusmateriaalin sähköpostilla osoitteeseen kesayliopisto@hamk.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Hämeen kesäyliopisto, Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna viimeistään kolme arkipäivää ennen koulutuksen alkua.


OPETUSPALKKIO JA SEN MAKSAMINEN

Opetuspalkkio maksetaan annettujen opetustuntien mukaan, yksi opetustunti on 45 minuuttia. Opetuspalkkio sovitaan ennen koulutusta kouluttajan kanssa. Avoimen yliopiston opetuspalkkiot määräytyvät ko. yliopiston palkkiotaulukoiden mukaisesti.

Palkkiot maksetaan verkkopalkkana ja palkkalaskelma on nähtävissä verkkopankissa (Maventa). Erikseen pyydettäessä Hämeen kesäyliopisto toimittaa kouluttajalle palkkio- ja työtodistuksen. Palkkion maksaja on HAMK Akatemia Oy.

Palkkion maksatusta varten kouluttaja toimittaa koulutuksen päättyessä täytetyn palkkiolomakkeen, josta ilmenee mm. henkilötunnus, pankkitili ja osoitetiedot. Tarvittaessa Hämeen kesäyliopiston edustaja täyttää palkkion maksamiseen ja kurssiin liittyvät tiedot. Palkkiolomakkeella ilmoitetaan myös mahdolliset matkakulut, jotka maksetaan Sivistan matkakustannusten korvauksien mukaisesti.

Mahdollisista matkalippujen hankkimisesta vastaa kouluttaja itse ja matkakustannukset laskutetaan palkkiolomakkeen mukana. Hämeen kesäyliopisto vastaa kouluttajan mahdollisista majoituskuluista sekä tekee majoitusvarauksen. Majoituksesta sovittava aina etukäteen.

Palkkiolomakkeen liitteeksi tulee toimittaa sekä verokortti että alkuperäiset tositteet matkakuluista.

Yritykset ja toiminimellä laskuttavat
Mikäli laskutatte yrityksenä tai toiminimellä, lähettäkää lasku alla olevaan osoitteeseen.

HAMK Akatemia OY/Hämeen Kesäyliopisto
PL 47
13101 Hämeenlinna

Verkkolaskuosoite:
TE003730073518
Verkkolaskuoperaattori: Tieto Oyj
Välittäjätunnus: 003701011385

Toiminimellä laskuttavat luennoitsijat: Laskun mukaan tulee laittaa kopio voimassaolevasta yrittäjäeläkkeestä (YEL) (Kuntien eläkevakuutuksen vaatimus). Muussa tapauksessa tulee ilmoittaa henkilötunnus, jolloin palkkiosta peritään myös työntekijän osuus eläkevakuutusmaksusta ja palkkio menee maksuun palkkionmaksupäivänä. Lisätietoja Kuntien eläkevakuutuksesta löytyy osoitteesta www.keva.fi

(Työnantaja-asiakkaat>Yleiskirjeet>2/2006 (20.3.2006) Kunnallisen eläkevakuutuksen soveltaminen.)