Tenttiminen

Oikeustieteiden opintojen tenttitilaisuudet järjestetään Hämeenlinnassa yleisinä tenttipäivinä.

Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Itä-Suomen yliopiston (UEF) WebOodi-järjestelmässä.

Muista em. UEF-tentti-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa WebOodissa seuraavat tiedot etätenttipaikastamme, jos tulet suorittamaan tenttisi Hämeenlinnaan:

  • tenttipaikka: Hämeen kesäyliopisto
  • yhteyshenkilö: Anna Mikkola
  • sähköposti: kesayliopisto@hamk.fi
  • puh.nro: 050 4646 266

Tentipaikan tarkemmat tiedot ilmoitetaan muutama päivä ennen tenttiä tenttikalenterissa.
Tenttiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat voivat siirtää kirjatentit valvottavaksi Hämeenlinnaan kesäyliopiston opetustiloihin. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti UEF:n WebOodissa, missä on mainittava tenttipaikka, tentin yhteyshenkilö ja yhteystiedot. Tentin siirtomaksu on 30e/tenttiaihe/kerta. UEF:n päätöksen mukaisista erityisjärjestelyistä tulee sopia Hämeen kesäyliopiston kanssa viimeistään 10 päivää ennen tenttiaikaa, ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niistä veloitetaan erikseen sovitun mukaisesti.  Siirtotenttimaksuja laskutetaan niiden opintojaksojen salitenteistä, joiden osalta et ole maksanut Hämeen kesäyliopistolle kurssimaksua. Siirtotenttimaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskutustiedot tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiaikaa em. tenttikalenterista löytyvällä siirtotenttijän lomakkeella (kirjallisuutta ei tarvitse luetella). Hämeen kesäyliopiston siirtotentti-ilmoittautuminen/valvonta tulee perua sähköpostilla kesayliopisto(a)hamk.fi  mahdollisimman ajoissa, viimeistään 3 päivää etukäteen.

Opintojaksojen tenttikirjallisuuden löydät myös WebOodista kohdasta: Opintotarjonta –> Hakuehdoilla –> Nimi tai tunniste (koodi) (Kirjoita tentittävän opintojakson nimi tai opintojakson numero). Klikkaa tämän jälkeen Hae (opetusta/tenttejä). Seuraavassa ikkunassa klikkaa opintojakson numeroa (tunniste), niin opintojakson kuvaus avautuu. Lue tarvittaessa WebOodin hakuohje (?-kohdasta).

Oikeustieteiden laitos julkaisee lukuvuoden alussa alustavan tenttikalenterin, joka löytyy UEF:n oikeustieteiden opintoyhteisöstä ja johon on koottu kaikkien opintojaksojen tenttikerrat lukuvuodelta. Kalenteria voi käyttää opintojen suunnittelussa, mutta kannattaa muistaa, että kalenteri on alustava eikä siihen päivitetä mahdollisia muutoksia lukuvuoden kuluessa. Tarkista siis aina WebOodista tenttipäivä!