Tenttiminen

Itä-Suomen yliopiston linjauksen mukaisesti syyskaudella 2020 ei järjestetä yleisiä tenttitilaisuuksia.

Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä.

Muista tentti-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa WebOodissa seuraavat asiat:

  • tenttipaikka= Hämeen kesäyliopisto
  • yhteyshenkilö= Marja Kauppila
  • sähköposti= kesayliopisto@hamk.fi
  • puh.nro= 050 384 6626

Tenttipaikka ilmoitetaan Hämeen kesäyliopiston tenttikalenterissa. Tenttipaikan tarkka osoite/rakennus merkitään ao. tentin kohdalle tenttikalenteriin viimeistään muutama päivä ennen tenttiajankohtaa. Tenttiin ei kutsuta, joten jokaisen tenttijän tulee tarkistaa paikka omatoimisesti em. tenttikalenterista.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat voivat siirtää kirjatentit valvottavaksi Hämeen kesäyliopistoon. Tenttiin ilmoittaudutaan normaalisti WebOodissa, missä on mainittava tenttipaikka, tentin yhteyshenkilö ja yhteystiedot. Tentin siirtomaksu on 30e/tenttiaihe.  Siirtotenttimaksun laskutustiedot voi ilmoittaa em. tenttikalenterista löytyvällä siirtotenttijän lomakkeella (kirjallisuutta ei tarvitse luetella) ja nuo tiedot tarvitaan vain joka vuoden 1.tentin yhteydessä ja uudelleen, jos yhteystietoihin tulee muutoksia. Siirtotenttimaksuja laskutetaan vain 1-2 krt/lukukausi. Muistathan ilmoittaa Hämeen kesäyliopistolle viimeistään 3 päivää etukäteen, jos tenttiosallistumisesi peruuntuu.

Opintojaksojen tenttikirjallisuuden löydät myös WebOodista kohdasta: Opintojaksot –> Hakuehdoilla –> Nimi tai tunniste (koodi) (Kirjoita tentittävän opintojakson nimi tai opintojakson numero). Klikkaa tämän jälkeen Hae opetusta / tenttejä. Seuraavassa ikkunassa klikkaa opintojakson numeroa (tunniste), niin opintojakson kuvaus avautuu. Lue tarvittaessa WebOodin hakuohje.

Oikeustieteiden laitos julkaisee kerran vuodessa tenttikalenterin, joka löytyy oikeustieteiden opintoyhteisöstä ja johon on koottu kaikkien opintojaksojen tenttikerrat lukuvuodelta. Kalenteria voi käyttää opintojen suunnittelussa, mutta kannattaa muistaa, että kalenteri on alustava eikä sitä päivitetä lukuvuoden aikana. Tarkista siis aina WebOodista tenttipäivä!