Erityisjärjestelyjä tarvitsevat opiskelijat

Jos opiskelija tarvitsee esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä opinnoissaan, hänen tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä kesäyliopistoon. Hämeen kesäyliopisto auttaa opintojen järjestelyissä mahdollisuuksien mukaan.