Erityisjärjestelyjä tarvitsevat opiskelijat

Jos opiskelija tarvitsee esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä opinnoissaan, hänen tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä kesäyliopiston toimistoon kesayliopisto@hamk.fi.