Tentit ja tenttitulokset

Tentti-ilmoittautuminen

Kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan 14 päivää ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin verkkolomakkeella (huom. alla ohjeet oikeustieteiden- ja oph-tentteihin). Luentotentteihin ilmoittaudutaan etukäteen vain, jos siitä erikseen mainitaan.

Mahdollisia yliopiston päätöksen mukaisia erityisjärjestelyjä toteutamme mahdollisuuksien mukaan lisämaksusta ja niistä tulee sopia viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

Lisätietoja sähköpostilla kesayliopisto(at)hamk.fi tai p. 050 384 6626.

Tenttipaikat

Tentit järjestetään pääsääntöisesti Hämeenlinnassa Visamäessä, Hämeen ammattikorkeakoulun kampuksella. Tarkista tenttipaikkakunta tenttikalenterista. Saapumisohjeet löytyy tästä linkistä.
Hämeenlinnan tenttitilaisuuksien salitiedon voit tarkistaa kampuksella saapumisaulan infotaulusta. Hämeen kesäyliopisto ei lähetä erillisiä tenttikutsuja.

Tenttitilaisuus

Tenttitilaisuudessa opiskelijalla tulee olla kirjoitusvälineiden lisäksi mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus. Tenttisaliin on mahdollista mennä yliopistojen ohjeen mukaan puolen tunnin sisällä tentin alkamisesta ja tentistä voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua siitä, kun tentti on alkanut.

Tenttitulokset

Virallista suoritusrekisteriä ylläpitää avoin yliopisto. Opintosuoritukset kirjataan, ja niitä voi seurata  yliopiston opintorekisterijärjestelmissä.

Tentin siirto toiselle paikkakunnalle

Jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta tenttiä ohjelmassa ilmoitetussa paikassa, hän voi sopia tentin siirtämisestä johonkin toiseen oppilaitokseen, jossa tentinvalvonta voidaan järjestää asianmukaisesti. Opiskelija ottaa yhteyttä oppilaitokseen, missä haluaa tentin suorittaa ja selvittää yhdyshenkilön yhteystiedot ja ilmoittaa ne Hämeen kesäyliopistoon. Tenttitilaisuuden on oltava toisessa oppilaitoksessa samaan aikaan kuin Hämeenlinnassa. Opiskelija vastaa itse tentistä aiheutuneista kustannuksista.

Oikeustieteen (HTK) tentit

Katso oikeustieteen (HTK/HTM) tenttikäytännöt, jotka poikkeavat edellä mainituista ohjeista.

Oph:n tentit

Katso Opetushallituksen ohje. Oph:n tutkintomaksu sisältää tenttitilaisuuden.

Siirtotentit

Muiden yliopistojen ja korkeakoulujen siirtotenttejä voi tehdä Hämeen kesäyliopiston tenttipäivinä, jotka löytyvät tenttikalenterista. Siirtotenttimaksu on 45 e/tentti, kun kyseessä on tenttivalvonta ilman erityisjärjestelyjä. Tutustu huolellisesti siirtotenttiohjeisiin ja täytä siirtotenttilomake.

Mahdollisia yliopiston päätöksen mukaisia erityisjärjestelyjä toteutamme mahdollisuuksien mukaan lisämaksusta ja niistä tulee sopia viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

Lisätietoja sähköpostilla kesayliopisto(at)hamk.fi tai p. 050 384 6626.