Tentit ja tenttitulokset

Tentti-ilmoittautuminen

Kirjallisuustentteihin (kt) on ilmoittauduttava neljätoista (14) päivää aikaisemmin kesäyliopiston verkkolomakkeella tenttikalenterin kautta. Luentotentteihin ilmoittaudutaan etukäteen vain, jos ko. ohjelmassa on siitä erikseen mainittu. Lisätietoja sähköpostilla kesayliopisto[at]hamk.fi tai p. 050 4646 266.

Tenttipaikat

Tentit järjestetään pääsääntöisesti Hämeenlinnassa Visamäessä, Hämeen ammattikorkeakoulun kampuksella. Tarkista tarkka tenttipaikka tenttikalenterista aina ennen tenttiä.

Tenttitilaisuus

Tenttitilaisuudessa opiskelijalla tulee olla kirjoitusvälineiden lisäksi mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus. Tenttisaliin on mahdollista mennä puolen tunnin sisällä tentin alkamisesta ja tentistä voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua siitä, kun tentti on alkanut.

Tenttitulokset

Virallista suoritusrekisteriä ylläpitää ao. avoin yliopisto. Opintosuoritukset kirjataan ja niitä voi seurata ao. yliopiston opintorekisterijärjestelmissä.

Tentin siirto toiselle paikkakunnalle

Jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta tenttiä ohjelmassa ilmoitetussa paikassa, hän voi sopia tentin siirtämisestä johonkin toiseen oppilaitokseen, jossa tentinvalvonta voidaan järjestää asianmukaisesti. Opiskelija itse ottaa yhteyttä oppilaitokseen, missä haluaa tentin suorittaa ja selvittää yhdyshenkilön yhteystiedot, jotka on ilmoitettava Hämeen kesäyliopistoon. Tenttitilaisuuden on oltava toisessa oppilaitoksessa täsmälleen samana aikana kuin se järjestetään Hämeenlinnassa. Opiskelija vastaa itse aiheutuneista kustannuksista.

Oikeustieteen (HTK) tentit
Kts. oikeustieteen (HTK/HTM) tenttikäytännöt, jotka poikkeavat em. tenttiohjeistuksesta.

Oph:n tentit
Ks. Opetushallituksen ohje. Oph:n tutkintomaksu sisältää tenttitilaisuuden.

Siirtotentit
Muiden yliopistojen ja korkeakoulujen siirtotenttejä voi tehdä Hämeen kesäyliopiston tenttipäivinä, jotka löytyvät tenttikalenterista.  Siirtotenttimaksu on 30 e/tentti (1.1.2022 alkaen 40 e/tentti), kun kyseessä tenttivalvonta ilman erityisjärjestelyjä ja lisäaikaa. Tutustu huolellisesti siirtotenttikäytantöihin ja ilmoittaudu siirtotenttilomakkeella. Lisätietoja sähköpostilla kesayliopisto[at]hamk.fi tai p. 050 4646 266.

Mahdollisia yliopiston päätöksen mukaisia erityisjärjestelyjä toteutamme mahdollisuuksien mukaan lisämaksusta ja niistä tulee sopia viimeistään 14 vrk ennen ko.tenttiaikaa.